Biyoçeşitliliğin Garantisi: Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi
Biyoçeşitliliğin Garantisi: Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi
Biyoçeşitliliğin Garantisi: Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi
Biyoçeşitliliğin Garantisi: Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi
Biyoçeşitliliğin Garantisi: Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi
Biyoçeşitliliğin Garantisi: Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi
Biyoçeşitliliğin Garantisi: Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi
Biyoçeşitliliğin Garantisi: Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi

Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi


Türkiye içinde bulunduğu biyocoğrafik bölgeler nedeniyle oldukça yüksek bir genetik, tür ve ekosistem çeşitliliğine, dolayısıyla da zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; bağlı kuruluşlar vasıtası ile bu zenginliğin araştırılması, ortaya konulması, sürdürülebilir kullanımı, korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli çalışmalar yürütmektedir. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde 1961 yılından beri faaliyet göstermekte olan Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi, bu kapsamda çalışmalar yürüten Türkiye’nin köklü yapılarından biridir. Müzede tarımsal ekosistemler ve bu ekosistemler ile ilişkili alanlarda fauna (özellikle omurgasızlar), mikroflora (bakteri, fungus, virüs) ve yabancı otlara yönelik olarak taksonomik çalışmalar yürütülmekte, çalışılan canlı grubunun karakteristiğine göre kuru örnek veya canlı kültür koleksiyonları oluşturulmakta, muhafazası sağlanmakta, günümüzde ve gelecekte yapılacak araştırmaların kullanımına sunulmaktadır.

Koleksiyonda bulunan örnekler zararlı organizmaların doğru olarak teşhisinde karşılaştırma amacıyla kullanılması açısından önem arz etmektedir. Yine doğal zenginliğimiz olan faydalı organizmaların belirlenmesinde Müzede yürütülmekte olan çalışmaların rolü büyüktür.

Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesinde halen yaklaşık 3.000 türe ait 30.000’den fazla böcek örneği bulunmaktadır. Örnekler arasında bilim dünyasına ilk defa tanıtımı yapılan ve isimlendirilen yeni türlerin tanımlarının dayandığı Tip Örnekler de bulunmaktadır. Ayrıca 1310 taksona ait 6000 bitki örneği, 750 mikroorganizma kültürü ve 52 bitki paraziti nematot türü yer almaktadır.

Dünyada son yıllarda moleküler çalışmalarda kaydedilen gelişmeler koleksiyonlarda muhafaza edilmiş örneklerin önemini arttırmıştır. Örneklere ait bilgiler ile oluşturulan veri tabanları ekolojik değişimlerin izlenmesinde ve farklı iklim senaryolarının modellenmesinde önemli bir data kaynağı haline gelmiştir.

Nazife Tuatay Müzesi son yıllarda koleksiyonunda bulunan örneklerin veri tabanını oluşturmaya yönelik çalışmalarına hız vermiştir. Bu kapsamda TAGEM tarafından desteklenen ve kurumumuzca yürütülen projeler fauna, flora ve mikroorganizma veritabanları oluşturulmaktadır ve koleksiyonun internet ortamından izlenebilmesi, araştırmacıların müzeden daha etkin bir şekilde yararlanabilmesi amacıyla bu web sayfası oluşturulmuştur.